Met meer dan 50 jaar op de teller is Theater Malpertuis een gevestigde waarde in het podiumkunstenlandschap. Onze werking bestaat enerzijds uit de regies van artistiek directeur Piet Arfeuille en anderzijds uit het werk van artistieke bondgenoten, nieuwe maar ook gevestigde makers uit verschillende disciplines.

Naast geactualiseerde bewerkingen van klassiek repertoire geeft Arfeuille ook plaats aan andere artistieke disciplines (beeldende kunst, dans) en is er ruimte voor talentontwikkeling in de vorm van masterclasses en residenties.

Ook andere productiehuizen en cultuurcentra reiken Theater Malpertuis de hand voor het maken van coproducties. Zo ontstond er de laatste jaren een band met Unie der Zorgelozen, Toneelhuis, muziektheater LOD, cc De Grote Post Oostende, cc De Steiger Menen, cc Lokeren, OPENDOEK, Nicole Beutler Projects, theater arsenaal, Compagnie Cecilia, Cultuurkapel De Schaduw, Cultuurhuis De Leest, Monty, Het Nieuwstedelijk, Antigone, NTGent, KleinVerhaal,...

In Tielt zelf kan Theater Malpertuis sinds jaar en dag rekenen op een samenwerking met cultuurcentrum Gildhof. Ieder seizoen worden zo’n 18 gastvoorstellingen geprogrammeerd in Theater Malpertuis.

Daarnaast presenteert Apéro Con Fuoco i.s.m. de Stedelijke Academie voor Muziek & Woord per seizoen een vijftal aperitiefconcerten. Avansa kan bij Malpertuis terecht voor hun filocafé en iedere eerste maandag van de maand gaat de leeskring in Malpertuis rond de tafel zitten. Ook de praattafels vinden één keer per maand plaats in onze gezellige foyer. Amateurgezelschappen en andere organisaties kunnen een beroep doen op onze technische infrastructuur voor hun eigen activiteiten. Samen met al deze partners staan we garant voor een kwalitatief podiumaanbod in Tielt en op tournee in Vlaanderen, Brussel en buitenland.

Malpertuis

Filosofie

Piet Arfeuille wil voorstellingen maken die maatschappelijk, filosofisch en/of kunstzinnig relevant zijn. Hij brengt de pijnpunten van onze hedendaagse maatschappij in beeld in een vorm die mensen wil bewegen en tot nadenken aanzet. Hij kiest bij het realiseren van zijn producties voor een afwisselende vorm. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het ontwikkelen van een ‘poëtische’ taal. Wat andere artistieke praktijken als fotografie, beeldende kunst, dans, film e.d. kunnen betekenen om theater te verrijken en vooruit te helpen als kunstvorm, werd daarbij meermaals beproefd en uitgeprobeerd.

Niet alleen wil Arfeuille met z’n theater tot nadenken aanzetten, maar in het verlengde daarvan de mogelijkheid creëren om in het theater zelf van gedachten te wisselen: ‘theater is een excuus voor ontmoeting en uitwisseling.' Vanuit de overtuiging dat theater mensen kan samenbrengen en voor gemeenschapsvorming zorgt, heeft Malpertuis besloten de zogenaamde randactiviteiten uit de ‘rand’ te halen. Want samen denken, discussiëren en nuanceren, betekent samen zijn. Dit gebeurt onder meer door middel van inleidingen die toeschouwers context aanbieden en hen begeleiden in hun kijken, nabesprekingen over de gemaakte keuzes en de manier van werken, debatten met verschillende stemmen over de thema’s die aangesneden worden in de voorstelling.

Sinds 2016 begon Theater Malpertuis ook een proefproject in de vorm van masterclasses en residenties. Onder de noemer 'Malpertuis Studio' ontwikkelen we deze leerkansen verder en bieden naast masterclasses en residenties ook klassen en workshops aan.

Vanaf zijn eerste seizoen vindt Arfeuille het ook belangrijk andere regisseurs (choreografen) te betrekken in de werking van Malpertuis. Daarnaast zijn ook enkele acteurs nauw betrokken bij de organisatie.

Malpertuis